Restaurant Pedagògic


Escola
C/ Ignasi Iglesias 7
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 3773307
e.mail - secretarialacarena@gmail.com
www.lacarena.org


Restaurant Pedagògic
Carretera d'Esplugues 240-242 Baixos
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 2619001
e.mail - lacarena@pangea.org
www.lacarena.org
 

La Carena és un centre de formació adreçat a joves entre 16 i 21 anys que estiguin interessats en iniciar-se en els aprenentatges professionals.

La finalitat de La Carena així com de la mateixa Fundació La Carena, és ajudar en el procés formatiu dels adolescents i joves que, per diferents motius, no han obtingut el certificat d'educació secundària ( ESO ), oferint una formació professionalitzadora, treballada en un espai i un ambient acollidor i portant a terme un model de formació centrat en l'activitat laboral, social i personal. Treballem amb una metodología oberta i flexible, centrada en les necessitats dels alumnes, a través d'aprenentatges pràctics i de conceptes teòrics que van acompanyats d'exercicis pràctics en taller. Els grups de treball són reduïts amb itineraris personalitzats centrats en l'activitat laboral, social i personal.


Objectius :

- Proporcionar la formació professional als joves, per a la seva incorporació a la vida activa laboral.
- Ampliar la formació bàsica general dels joves per facilitar-ne la inserció laboral i promoure'n la continuïtat formativa.
- Acompanyar en els processos d'aprenentatge del/la jove i en la seva orientació professional i formativa.
 

LES 7 CLAUS D’ESTIL EDUCATIU DE LA CARENA
 
  1. Confiança en la persona: Sempre hi ha una altra oportunitat. Tornar-lo a intentar és important i necessari. Mentre seguim caminant  ens construïm i avancem.                                                      
  2. Motivació: Aprendre a estimar i   valorar el que es té. A donar importància a allò que es rep  i allò que s’aprèn.  
  3. Seguiment personalitzat: Cada alumne  es únic i mereix atenció en si mateix. Aquest treball individualitzat dona seguretat al jove en el seu procés.
  4. Esforç: Cap cosa important  s’aconsegueix sense esforç personal. L’esforç és el que ens permet assolir reptes i objectius.
  5. Grups reduïts: Que ajuden a una millor personalització i  a una millor dinàmica de treball. 
  6. Treball amb les famílies: Les famílies estan acompanyades en el procés  de creixement i aprenentatge del jove.
  7. Treball en equip: Un treball en equip que permet la trobada de valors diversos, així com compartir un projecte.

 
© 2018