Restaurant Pedagògic


Escola
C/ Ignasi Iglesias 7
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 3773307
e.mail - secretarialacarena@gmail.com
www.lacarena.org


Restaurant Pedagògic
Carretera d'Esplugues 240-242 Baixos
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 2619001
e.mail - lacarena@pangea.org
www.lacarena.org


Esforç, aprenentatge i horitzó de futur.

 
- L'estil La Carena, obert i flexible, centrat en les necessitats del jove estudiant.

- Seguiment individualitzat de cada alumne, amb el seu entorn social i familiar. Ens interessa cadascún dels joves estudiants.

- Un mètode d'aprenentatge basat en la motivació, el descobriment i la maduració personal.

- Acompanyament en el procés: la tutoria és l'eina que permet el seguiment dels alumnes en diferents vessants.

- Treball en petits grups i equips, educant la sociabilitat.

- Aprenentatges pràctics que acompanyen sempre la formació bàsica. Període de formació en entorns reals i a la empresa.

- Nous horitzons que s'obren a les diverses professions, i faciliten la inserció laboral.

 
© 2018