Restaurant Pedagògic


Escola
C/ Ignasi Iglesias 7
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 3773307
e.mail - secretarialacarena@gmail.com
www.lacarena.org


Restaurant Pedagògic
Carretera d'Esplugues 240-242 Baixos
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 2619001
e.mail - lacarena@pangea.org
www.lacarena.org

 

Al nostre centre preparem els nostres alumnes per la Prova d'Accés a Cicles Formatius.
Amb la superació d'aquesta prova, podràs accedir a fer la formació d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 

  Què són?

  Els programes de Formació i Inserció faciliten
  l'inici d'un itinerari professional i formatiu, tant de transició        
  al món laboral com de continuïtat
formativa.

 A qui s'adrecen?

  Els programes s'adrecen a joves entre 16 anys i 21 anys
  que no hagin obtingut el graduat en ESO i que volen
  inserir-se en el mercat laboral o accedir a un cicle formatiu        
  de Grau Mitjà.

  Quina durada tenen?

  Un curs escolar, de setembre a juny.
 

 I després?

  Un cop finalitzats els mòduls obligatoris es pot:

  - cursar un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) si es supera
    la prova d'accés.
  - obtenir el graduat en ESO ( escola d'adults ).
  - accedir al món laboral amb una qualificació reconeguda.
 
 Com
 s'estructuren?

  Els Programes de Formació i Inserció s'estructuren en dos mòduls obligatoris: mòdul A i mòdul B.

  Mòduls A

  Mòduls de formació professional           
  específica. Inclou formació pràctica      
  en empreses (FCT), 180 hores.

 

  Mòduls B

  Mòduls de formació general. Permeten
  la millora de les competències bàsiques
  necessàries en el món laboral i en la
  vida quotidiana.

 
© 2018