Restaurant Pedagògic


Escola
C/ Ignasi Iglesias 7
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 3773307
e.mail - secretarialacarena@gmail.com
www.lacarena.org


Restaurant Pedagògic
Carretera d'Esplugues 240-242 Baixos
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 2619001
e.mail - lacarena@pangea.org
www.lacarena.org
 Amb el suport de:                                                                                                                                               Formació reconeguda per:

                                       
Entitats i empreses col·laboradores:

                                                                   
Banc de Recursos                             Fund. Miarnau                      Fund. Roviralta                            Porticus                                Lab. Salvat                                                       
  Vall d'Hebron Hospital               Ass. A.A. Sant Ignasi-Sarrià                   IES Ferrer i Guàrdia                                  La Caixa BERCHMANS
  Comunitat   Cristiana
 
© 2018