Restaurant Pedagògic


Escola
C/ Ignasi Iglesias 7
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 3773307
e.mail - secretarialacarena@gmail.com
www.lacarena.org


Restaurant Pedagògic
Carretera d'Esplugues 240-242 Baixos
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 2619001
e.mail - lacarena@pangea.org
www.lacarena.org
 


 
                                              La Fundació
per a joves La Carena de Cornellà es crea al juliol de 2009,  promoguda per la Coordinadora contra la Marginació.

Aquesta associació , molt arrelada al municipi, promou igualment
 
  • L’atenció a persones preses i les seves famílies (PAPP)
  • Una empresa d’inserció (RECIBAIX)
 
La   missió de la Fundació  es l’acció social al  municipi de Cornellà de Llobregat,  treballant per la reinserció al sistema educatiu i/o la integració laboral de joves en risc d’exclusió social.
 
L’acció social es realitza per part d’ educadors i personal  contractat i voluntari.

I l’activitat és possible amb les subvencions de la Generalitat, del municipi de Cornellà i aportacions de persones i institucions privades.
 
El  Patronat de la Fundació La Carena treballa per a orientar la institució,  vetllar per la missió per a la qual es va crear i facilitar els recursos per a la tasca social.


Formen el Patronat:

 
  Maria Carmen Solà-Morales   Presidenta                             
  Ramón Guilera Bayó   Vice-President
  Josep M. Rambla Blanch   Vocal
  Joaquim Junyent Sonet   Vocal
  Dolors Freixenet  Mas   Vocal
  Lucia Arcediano Sanz   Vocal
  Miguel Moreno Rodriguez   Vocal
  Miquel Martí Solé   Vocal
  Angelina Durán Mayoral   Secretaria
 
© 2018