Restaurant Pedagògic


Escola
C/ Ignasi Iglesias 7
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 3773307
e.mail - secretarialacarena@gmail.com
www.lacarena.org


Restaurant Pedagògic
Carretera d'Esplugues 240-242 Baixos
08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)
T. +34 93 2619001
e.mail - lacarena@pangea.org
www.lacarena.org 
 
* El Centre de formació La Carena inicia l'activitat al 2007, amb una subvenció de la llei de Barris, als locals de la Carretera d'Esplugues 240, cedits per l'Ajuntament de Cornellà

* Al 2008-2009, el Dpt. d'Educació de la Generalitat el reconeix per impartir PQPI, i també el SOC.

* Juliol del 2009: es crea la Fundació per a joves La Carena de Cornellà, promoguda per la Coordinadora contra la marginació.

* Setembre de 2012: s'amplia l'espai educatiu amb la ubicació del C/ Ignasi Iglesies, cedida per l'Ajuntament de Cornellà.

* Novembre de 2012: es posa en marxa l'Aula de pràctiques - Restaurant, a Carretera d'Esplugues 240. Es homologada pel SOC i Ensenyament.

* Al març 2014 es realitza la reflexió estratègica que orienta la etapa de creixement i descriu l'Horitzó 2017.

* Setembre de 2014: s'inicia la formació a l'àrea de comerç i atenció al públic, amb la innovació i millora de l'espai educatiu del C/ Ignasi Iglesies.

* Al curs 2014-15 s'obren projectes-pilot conjunts entre les dos especialitats: l'àrea de "punt de venda" i l'àrea de "central de distribució". Igualment es formalitzen diverses experiències de càtering al municipi.
© 2018